Kako odgajamo svoju djecu i koje vrijednosti im prenosimo?
Naša djeca ne trebaju samo znanja i vještine – ona trebaju vrijednosti koje će ih voditi kroz život i pomagati im da donose dobre odluke i grade bolji svijet za sebe i druge.
Sreća, zdravlje, poštovanje, solidarnost, mir, samo su neke od vrijednosti koje trebamo prenijeti generacijama koje dolaze.

Kampanja „Živimo vrijednosti“ ima za cilj potaći i pokrenuti akcije i aktivnosti u školama, porodicama i zajednicama, koje će pomoći djeci da razumiju, usvoje i žive vrijednosti.

Pridružite se mreži škola koje će svaki mjesec, u skladu sa Kalendarom vrijednosti, organizovati aktivnosti koje promovišu baš tu vrijednost. Uključite poučavanje i razgovor o vrijednostima u nastavni proces, vannastavne aktivnosti i druge akcije u razredu i školi; uključite roditelje, zajednicu i sve zainteresovane i podijelite sa nama svoje ideje i uspjehe.